Project Description

Yaygın kullanılan tırmık türleri diskarolar, dişli tırmıklar, zincirli tırmıklar ve zincirli-diskli tırmıklardır. Tırmıklar, ekim yapılmadan önce veya zararlı ot kontrolü amacıyla toprağı parçalar ve tekrar dağıtırlar. Bir diskaro, eğik açıyla yerleştirilmiş bir sıra içbükey diskten oluşan keskin kenarlara sahiptir. Diskleri normalde boron çeliğinden yapılır.

Hardox® daha çok diskli ve dişli tırmıklarda kullanılır. Boron kullanımıyla kıyaslandığında, boron için gereken zaman alıcı ısıl işlemden kaçınarak servis ömrünü uzatabilir ve daha hızlı teslimat sağlayabilirsiniz.

Benzer Ürünler