Project Description

Kok fabrikalarında, kok itme arabaları kok kömürünü fırınlardan alarak bir söndürme arabasının içine iter. İtme arabasının tabanı itiş başına 60 saniye fırının içinde kalır ve itişler sırasında yaklaşık 550ºC’ye kadar ısınır.

Toolox® 44 ve Hardox® HiTemp tabanın maruz kaldığı ısı ve aşınmaya yüksek düzeyde dirençli olduğunu kanıtlamıştır. Diğer malzemelere oranla servis ömrünü bazı uygulamalarda 4 katına çıkarabilmeniz mümkündür.

Benzer Ürünler